Moeizame laatste loodjes bij afbouw gezondheidskliniek Kakwale
03.08.2017.

- 3 augustus 2017 - Het is nu een jaar geleden dat 31 Edenaren in Malawi zijn geweest voor de afbouw van de gezondheidskliniek in Kakwale en voor de bouw van een derde personeelswoning. Helaas moeten we constateren dat nu - na een jaar – World Servants Nederland en haar partnerorganisatie CCAP in Malawi de bouw nog steeds niet hebben voltooid en de kliniek dus nog niet in gebruik kan worden genomen. We doen er als Stichting Hulp aan Malawi alles aan, o.a. met eigen controles ter plaatse, om het voor elkaar te krijgen dat lijnen worden uitgezet en afspraken worden gemaakt over een snelle en volledige voltooiing van de werkzaamheden.

In de drie weken dat de Edenaren vorig jaar in Kakwale waren is een enorme berg werk verzet. De verwachting was niet dat de bouwkundige werkzaamheden helemaal klaar zouden komen en dat was na drie weken ook inderdaad niet het geval. Volgens afspraak zou World Servants in samenwerking met de plaatselijke organisatie CCAP en met de plaatselijke bevolking zorgen voor de volledige voltooiing van de bouwkundige onderdelen en de technische installaties. De verwachting was, dat dat binnen enkele maanden zou moeten kunnen plaatsvinden
Helaas moeten we constateren dat nu – na een jaar – nog lang niet alles klaar is.
Vooral het (nog niet) functioneren van het drinkwatersysteem (boorput, pomp, watertoren en waterleidingen) baart ons zorgen. Ook is er nog steeds geen aansluiting op het elektriciteitsnet en er moet nog behoorlijk wat loodgieters- en schilderswerk worden verricht.
Regelmatig is onze plaatselijke medewerker in Malawi, Joop van Delden, in Kakwale aanwezig en rapporteert hij ons over de stand van zaken zoals hij het daar waarneemt en zoals hij verneemt van de voorzitter van het plaatselijke Hospital Committee. Desondanks is het ons als Stichting Hulp aan Malawi niet duidelijk waarom het World Servants maar niet lukt om CCAP ertoe aan te zetten om – samen met de plaatselijke bevolking – het project bouwkundig en installatietechnisch te voltooien.
Half augustus is er een gesprek gepland tussen World Servants, Stichting Hulp aan Malawi en de voormalige Edese stuurgroep van het World Servantsproject. Wij zullen dan aandringen op  duidelijkheid over de stand van zaken en de redenen van de vertraging. En we zullen er alles aan doen om het voor elkaar te krijgen dat lijnen worden uitgezet en afspraken worden gemaakt over de volledige voltooiing van de werkzaamheden. Vervolgens kunnen wij dan alle benodigde medische spullen die wij inmiddels in Nederland verzameld hebben transporteren naar Malawi en kunnen we contact opnemen met de Malawiaanse overheid over de ingebruikneming van de kliniek.
 

  
• Wel sleuven, maar nog geen leidingen • Ook binnen nog geen leidingen • Het begin van de bouw van de verbrandingsoven
     
   
• Toiletten in aanbouw • Personeelswoning in aanbouw