Uitbreiding landbouw-weeshuisproject in Senga Bay
25.07.2017.

- Juli 2017 - In mei van dit jaar heeft de Stichting Hulp aan Malawi met financiŽle steun gezorgd voor een belangrijke uitbreiding van het landbouw-/weeshuisproject in de buurt van Senga Bay. Met behulp van zonnepanelen en op zonne-energie werkende pompen zal de wateropbrengst van de irrigatie aanzienlijk kunnen worden vergroot en zal dus ook meer voedsel kunnen worden verbouwd.

In onze blog van 10 september 2016 maakten wij al melding over dit project van Margret Nyika (Faith Orphan Care Center Garden Project). Margret is verpleegster geweest in een ziekenhuis en heeft na haar carrière een weeshuis opgestart in Mikute Village, in de buurt van Senga Bay. Margret woont vlakbij het Malawimeer en heeft daar grond beschikbaar voor het verbouwen van gewassen en het houden van vee. In 2016 heeft de Stichting Hulp aan Malawi het mogelijk gemaakt om op deze gronden met behulp van trap-pompen te irrigeren, waardoor ook in droge perioden groenten kunnen worden verbouwd. Door de nabijheid van het Malawimeer is de grondwaterstand betrekkelijk hoog, dus prima omstandigheden voor landbouw. De opbrengst van dit project komt geheel ten goede aan de weeskinderen in het nabijgelegen weeshuis.
Jan en Nico hebben dit project in augustus van vorig jaar bezocht en besloten is dat de Stichting Hulp aan Malawi de komende tijd dit project zal blijven ondersteunen.
In mei van dit jaar hebben we dit daadwerkelijk gedaan door financiële steun te verlenen voor uitbreiding van de landbouwproductie. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor de weeskinderen: betere voeding, onderwijs, sociale activiteiten en overnachtingsmogelijkheid.
De uitbreiding van de landbouwproductie vindt plaats door moderne milieuvriendelijke technologie. Met behulp van zonnepanelen en op zonne-energie werkende pompen zal de wateropbrengst van de irrigatie aanzienlijk kunnen worden vergroot en zal dus ook meer voedsel kunnen worden verbouwd. De opbrengst daarvan zal ook weer geheel ten goede komen aan de weeskinderen.