Over ons

De Stichting Hulp aan Malawi is opgericht op 15 maart 2012. Maar de voorbereidingen voor het project Hulp aan Malawi zijn al opgestart in het begin van 2011.
Klik hier voor de omschrijving van het doel van de stichting en voor een beschrijving van de wijze waarop de stichting haar doel ondermeer tracht te bereiken.
De stichting is door de belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (=ANBI). Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de belasting (zie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/giften).
Vanaf 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen een aantal gegevens op hun website publiceren, waardoor aan de minimale eisen van transparantie wordt voldaan. Veel van de gevraagde gegevens zijn al te vinden op verschillende plaatsen op deze website. Op de pagina ANBI-publicatieplicht vindt u echter alle vereiste gegevens bij elkaar.  

De Stichting Hulp aan Malawi heeft drie bestuursleden: Jan Meijering, Nico van Basten en Gert Gerbrands.

Jan Meijering
Ik heb een financieel-economische achtergrond, heb in meerdere productiebedrijven gewerkt als financieel- en algemeen directeur en heb vanaf 1995 in de Raad van Bestuur van een groot concern diverse portefeuilles bekleed. Na deze zeer intensieve periode in het bedrijfsleven heb ik in 2001 mijn belang in het concern verkocht en heb gekozen voor een betere balans tussen zakelijk en privé, materieel en immaterieel.  Ik ben vanaf dat moment als 'informal investor'  in diverse bedrijven gestapt met advies, ondersteuning en risicokapitaal en dat doe ik nog steeds. Door de beschikbaarheid van veel meer tijd heb ik mijn ervaring en kennis  in de afgelopen jaren ook aangewend voor het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Zo was ik o.m. praeses van de kerkenraad en voorzitter van de renovatiecommissie van de Beatrixkerk in Ede. Op dit moment bekleed ik o.m. de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van het verzorgingshuis 'het Maanderzand' en van de Cavaljéflats.
In 2008 heb ik als (mede) investeerder een project opgestart in Ghana waarbij de overwinst zou worden aangewend voor ontwikkelingshulp projecten in Ghana. Dit was een slechte ervaring waarbij het nodige geld op de verkeerde plek is terechtgekomen. Het heeft me extra waakzaam gemaakt bij het maken van keuzes voor ontwikkelingshulp projecten. Ik heb na het bezoek van Nico aan Malawi met World Servants in 2010 de nodige verhalen meegekregen. Eigenlijk wilde ik ook voor World Servants naar Malawi, maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om samen met hem een eigen stichting op te richten en een meerjarig project op te starten in Malawi. We willen nauw betrokken blijven bij de gemeenschap Kakwale in Malawi, om vandaar uit onze doelen als een olievlek uit te breiden in het district Kasungu.

Nico van Basten
Het grootste gedeelte van mijn leven heb ik gewerkt bij een waterschap. Ik ben begonnen met een technische functie, maar uiteindelijk werd ik hoofd van de afdeling Communicatie.De laatste 12 jaren heb ik gewerkt bij een kenniscentrum voor openbare ruimte, verkeer, vervoer en infrastructuur, aanvankelijk als hoofd van de afdeling Communicatie, de laatste jaren als hoofd van de afdeling Uitgeverij.
Na een werkzaam leven van 40 jaar ben ik in mei 2010 gestopt met werken.
Ik wil mij nu meer rechtstreeks in gaan zetten voor mensen die het veel slechter hebben dan ik.
In oktober 2010 ben ik via de christelijke organisatie World Servants met 25 andere Nederlanders naar Malawi in Afrika geweest. Daar hebben we in twee weken tijd - samen met de plaatselijke bevolking - twee klaslokalen gebouwd in Kakwale. Daarnaast hebben we nog veel andere aktiviteiten ondernomen: we hebben lessen gegeven voor kinderen, families bezocht, deelgenomen aan kerkdiensten, een ziekenhuis bezocht. Kortom, we hebben midden tussen de plaatselijke bevolking gezeten, waardoor er alle gelegenheid was om in contact te komen met de mensen daar. Het was een onvergetelijke reis die buitengewoon veel indruk op mij heeft gemaakt.
Kijk op http://www.youtube.com/watch?v=Z4jgJfzzoK0 voor een beeldverslag van deze reis. De reis naar Malawi heeft mij geïnspireerd om meer te gaan doen voor Malawi, in eerste instantie voor de community Kakwale waar ik in oktober 2010 geweest ben, daarna wellicht ook voor andere communities in Malawi.

Gert Gerbrands
Mijn naam is Gert Gerbrands, ben in Arnhem geboren en getogen en woon sinds 1976 in Ede. Na mijn HBS opleiding ben ik als hospitaal soldaat in militaire dienst geweest en erna in 1976 als fysiotherapeut afgestudeerd en werk gevonden in Ede. In 1972 zijn mijn vrouw Liesbeth en ik getrouwd, mochten twee zoons en een dochter ons gezin verrijken en zijn nu Oma en Opa van alweer drie kleinkinderen. In 1981 heb ik ook de studie Manuele Therapie in Utrecht afgerond en heb sinds 1987 als fysiotherapeut/ manueel therapeut o.a. in het Medisch Centrum Maandereng te Ede gewerkt. Dit gezondheid centrum mocht ik in 1984 als kartrekker en ondernemer samen met twee artsen en een tandarts opbouwen.
Na ca. 35 werkzame jaren heb ik in 2011 de praktijk overgedragen aan mijn collega’s en ben met pensioen gegaan. In die werkzame praktijkperiode ben ik jaren lang bestuurslid geweest van Het Regionaal Genootschap Fysiotherapie. Was destijds secretaris en onderhandelaar met Zorgverzekeraars voor onze beroepsgroep.
Na mijn pensioen ben ik in het Pastoraal team van onze Gereformeerde Beatrix Wijkgemeente begonnen als pastoraal bezoeker. Tevens ben ik sinds 2011 schuldhulp maatje geworden om mensen in Ede te ondersteunen als ze in de schuld hulpverlening terecht zijn gekomen.
Omdat mijn gezondheid dat nog steeds toeliet heb ik me in 2016 opgegeven om met 31 andere leden van onze kerk mee te gaan naar Malawi. Er moest daar een gezondheidskliniek worden afgebouwd. De reis en het verblijf in Kakwale, onder begeleiding van World Servants, werd een groot succes. Zowel voor de groep als voor mij persoonlijk. De mensen waren er, ondanks hun armoede, tevreden, open en vriendelijk. En dat heeft zo’n indruk gemaakt dat ik vanuit het bestuur van St. Hulp aan Malawi graag wil meewerken aan de doelstellingen van deze Stichting.
April 2017