Gezondheidskliniek Kakwale
Al vanaf 2012 staat in Kakwale, district Kasungu North, de ruwbouw voor een gezondheidskliniek. Deze ruwbouw is destijds gefinancierd door de organisatie ‘Canada Fund’. Er is geen geld om de ruwbouw af te bouwen, terwijl er dringend behoefte is aan een gezondheidskliniek op deze plaats. In Malawi heeft de overheid onvoldoende financiŽle middelen om ziekenhuizen, gezondheidscentra/ klinieken te bouwen. In Malawi is men hiervoor afhankelijk van buitenlandse hulporganisaties.In april 2014 hebben wij (Jan Meijering en Nico van Basten, bestuursleden van de Stichting Hulp aan Malawi) – tijdens ons verblijf in Malawi en Kakwale - het initiatief genomen om te bewerkstelligen dat de gezondheidskliniek zo snel mogelijk wordt afgebouwd en in gebruik genomen.

Tot nu toe gevolgde procedure
Tijdens onze bezoeken aan Kakwale in april 2014 hebben wij de ruwbouw van de gezondheidskliniek (28m x 12 m) bekeken en hebben we gesproken met de betrokkenen over eventuele afbouw. Wij hebben de bewoners beloofd dat wij onze schouders zouden zetten onder de verdere realisering van deze gezondheidskliniek.
Terug in Nederland hebben wij besloten om aan de plaatselijke ‘Foundation Chovwano for Development’ opdracht te geven voor het verrichten van een onderzoek naar de haalbaarheid van de afbouw en ingebruikname van de kliniek in Kakwale. 

Dit heeft geleid tot een uitgebreid rapport waarin de noodzaak van de kliniek wordt bevestigd en waarin staat welke organisaties en organisatieonderdelen bij de realisering van de kliniek betrokken zijn of zullen moeten worden. Tevens is in het rapport aangegeven wat er nog verder moet gebeuren en welke procedures gevolgd moeten worden om de kliniek af te bouwen en operationeel te maken en wat dat kost.
Als de gezondheidskliniek is afgebouwd, kan deze overgedragen worden aan de overheid, die dan verder zorgt voor inrichting, personeel en ingebruikname.

Behoefte aan een gezondheidskliniek in Kakwale
De behoefte aan een gezondheidskliniek in Kakwale is zeer groot. In de kliniek komt o.a. een kraamafdeling en een speciale afdeling voor kinderen tot 5 jaar. In de kliniek zullen verder de meest voorkomende dagelijkse medische activiteiten en behandelingen kunnen plaatsvinden.
De afstand van Kakwale tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis is nu meer dan 20 km en de transportvoorzieningen zijn zeer gebrekkig. Als vrouwen aan het eind zijn van hun zwangerschap moeten zij nu vaak lopend naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Zij blijven daar dan wachten totdat de bevalling begint. Ook als vrouwen onverwacht, vanwege complicaties of vanwege een te vroege komst van weeën, naar het ziekenhuis moeten, dan moeten ze daar lopend heen. Dit leidt nogal eens tot bevallingen onderweg, verlies van het ongeboren kind of soms zelfs tot overlijden van de vrouw. Ook voor behandeling van andere ziektes is de afstand naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te groot waardoor onnodige sterfte plaats vindt.
De overheid heeft officieel vastgesteld dat een gezondheidskliniek in Kakwale voldoet aan een regionale behoefte voor de streek in en rondom Kakwale en dat de urgentie voor ingebruikneming van de kliniek hoog is. Met de realisering ontstaat directe toegang voor ca 22.000 mensen tot een gezondheidskliniek waar de meest voorkomende dagelijkse medische activiteiten en behandelingen kunnen plaatsvinden. Er zullen meer levens van mensen gered kunnen worden, de gezondheid van mensen zal verbeteren en ziektes zullen beter kunnen worden voorkomen of genezen.
Het voorzieningengebied van het Kakwale Health Centre bestrijkt 21.980 inwoners, verdeeld over de volgende communities: Kakwale area (7.780), Boni Area (6.500) en Ntchawaka Area (7.700).

Noodzakelijke aanvullende voorzieningen
Voor het goed kunnen functioneren van de kliniek moet een aantal aanvullende voorzieningen worden gerealiseerd, zoals woningen voor personeel, een ruimte voor de bewaking, een drinkwaterpomp en een verbrandingsoven.
Deze aanvullende voorzieningen zullen worden gefinancierd door de organisatie Plan Malawi. Wij verwachten binnenkort een document te ontvangen waarin de bereidheid van Plan Malawi om deze aanvullende voorzieningen te financieren wordt vastgelegd.

Garantie van de overheid
Een absolute voorwaarde voor ons is, dat de overheid een garantie geeft dat de gezondheidskliniek operationeel wordt als het afgebouwd is. Dat betekent dat het na afbouw verder wordt ingericht, dat er personeel komt en dat het in gebruik wordt genomen. Inmiddels hebben we die garantie gekregen in de vorm van een ‘commitment letter’ van de Kasungu District Health Officer (DHO), namens de Malawiaanse overheid. De Stichting Hulp aan Malawi zal de verantwoordelijkheid op zich nemen om er speciaal op toe te zien dat de overheid zijn afspraken nakomt en het ziekenhuis dus na afbouw operationeel wordt en in gebruik wordt genomen. 

Realisering in 2016
Voor de afbouw van de gezondheidskliniek is veel geld nodig. Begin 2015 zijn wij begonnen met het werven van fondsen om de afbouw te kunnen financieren.
Wij zijn bijzonder verheugd dat er vanuit de Beatrixkerk in Ede initiatief is ontstaan om in samenwerking met de organisatie World Servants de afbouw van de gezondheidskliniek te gaan realiseren. Eind juli 2016 zullen 31 gemeenteleden van de Beatrixkerk naar Malawi afreizen voor een driewekelijks verblijf daar. Binnen deze periode zullen de deelnemers, samen met de plaatselijke bevolking, de nodige bouwwerkzaamheden verrichten. De deelnemers betalen zelf de reiskosten en via allerlei geldinzamelingsacties zal het overige benodigde geld voor het project bij elkaar worden gebracht. Inmiddels zijn hiervoor allerlei actiegroepen binnen de kerk aan de gang gegaan.
Ook Jan en Nico hebben zich aangemeld bij deze World Servants groep en zullen dus daadwerkelijk gaan meehelpen met de bouwwerkzaamheden aan de kliniek.


- De ruwbouw van de gezondheidskliniek tijdens ons bezoek aan Kakwale in
april 2014. De fundering en de buitenmuren zijn aanwezig en het dak zit erop.

Lees verder: Blog 27 maart 2016: Geld voor gezondheidskliniek bijna bij elkaar