landbouwprojecten

Voedselproductie in Kakwale
1. Irrigatie- en voedselproductieproject
2. Verbouwing van aardnoten (CG7-nuts)

1. Irrigatie- en voedselproductieproject
In Malawi is er alleen in de maanden van november t/m maart regen. De meeste inwoners van Kakwale hebben een kavel grond waarop zij iets kunnen verbouwen. De meeste van die kavels liggen in de buurt van de woningen, maar er zijn ook kavels wat verder weg, in het lager gelegen gedeelte in de buurt van de rivier.
Op de kavels bij de woningen bevindt het grondwaterpeil zich op een diepte van ca 30 meter.
Er zijn in het gebied van Kakwale enkele pompen waarmee water (met handbediening) opgepompt kan worden. Dat water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en voor zover bekend niet of nauwelijks voor agrarische doeleinden.

Op de kavels bij de woningen wordt dus in de periode van april tot en met oktober vrijwel niets verbouwd. De kavels liggen dan te wachten op het regenseizoen.
In het regenseizoen vindt wél agrarische productie plaats. Er wordt hoofdzakelijk maïs, rijst, en casava verbouwd en in mindere mate tomaten en bananen.
Er wordt geprobeerd om zóveel te produceren dat het voldoende is voor eigen gebruik in het regenseizoen, maar ook voor voorraadvorming ten behoeve van de periode in het droge seizoen.
Op deze manier hebben sommige families het hele jaar maar net genoeg te eten. Sommige families hebben onvoldoende te eten (o.a. omdat ze maar een kleine kavel hebben) en bij sommige families (met grote kavels) is de productie zodanig dat het surplus verkocht kan worden.
In Kakwale vindt ook tabaksteelt plaats. De tabak wordt verkocht en daarna geëxporteerd.

Om ook nog wat agrarische productie te hebben in het droge seizoen zijn er in het lager gelegen gedeelte, in de buurt van de rivier, (in de zogenaamde dimba's) ook percelen grond die door inwoners van Kakwale ‘geëxploiteerd’ worden. Vanwege de nabijheid van de rivier is de grondwaterstand in dit lager gelegen gebied t.o.v. het maaiveld aanzienlijk hoger dan in het hoger gelegen gebied. Vlak bij die rivier is dat ca 1,5 meter onder het maaiveld, verderop de oever van de rivier wordt dat natuurlijk steeds wat dieper. In het lager gelegen gedeelte hebben de eigenaren van de percelen op diverse plaatsen een soort poeltje of put gegraven, waarin water staat.
Met een emmer wordt water uit zo’n poel of put gehaald en met een gieter wordt het op de gewassen gesproeid. Op deze manier kan maar een betrekkelijk klein stuk grond in de nabijheid van de rivier benut worden.

Introductie van trappompen in Kakwale
Tijdens de reis van Jan Meijering en Nico van Basten naar Malawi van 27 april t/m 11 mei 2012 zijn trappompen geïntroduceerd voor een goede irrigatie in de dimba's. Er zijn drie trappompen aangeschaft bij het Land Resource Centre in Lilongwe. Op drie verschillende plaatsen langs de Kakwale rivier zijn irrigatieproefvelden aangelegd met elk een oppervlakte van 0,4 ha. 

Op deze proefvelden worden in de droge periode diverse gewassen verbouwd waardoor één of twee keer extra geoogst kan worden. Het is de bedoeling dat de extra oogst verkocht wordt op de markt, waardoor extra geld wordt verkregen voor aanschaf van meer trappompen of aanschaf van oliepersen, waarmee op doelmatige wijze olie geperst kan worden uit zaden of noten.
Het irrigatieproject wordt de komende maanden begeleid door Marcel Westdijk die al ruim vier jaar in Malawi woont en die ruime ervaring heeft met dit soort projecten. Hij komt hiervoor twee dagen per maand, samen met lokale experts op het gebied van landbouw en irrigatie, die de taal van de mensen spreken, naar Kakwale.
Dankzij de irrigatie met de trappompen, de begeleiding en training beginnen de gewassen al goed te groeien.

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder:
Blog 15 oktober 2014: Boer(inn)en van de eerste drie irrigatievelden in Kakwale op eigen benen.

Klik hier voor meer foto's die Marcel gemaakt heeft tijdens zijn maandelijkse bezoeken aan Kakwale.

 

2. Verbouwing van aardnoten (CG7-nuts)

Op verzoek van de inwoners van Kakwale heeft de Stichting Hulp aan Malawi het mogelijk gemaakt om te beginnen met het verbouwen van zogenaamde CG7 groundnuts (aardnoten). CG7 is een gewas dat een bepaalde variëteit noten voortbrengt. Deze noten zijn geschikt om direct te consumeren, maar er kan ook olie uit geperst worden. In Malawi worden diverse variëteiten noten verbouwd, maar CG7 is in opkomst, vooral vanwege de hoge opbrengst van plantaardige olie. Voor veel Malawiaanse boeren is het een belangrijke inkomstenbron. Aardnoten zijn belangrijk voor de voeding omdat het waardevolle plantaardige proteïnen bevat. Een voordeel van dit product is ook dat door de afwisseling van het verbouwen van de traditionele gewassen met het verbouwen van CG7 de grond aanzienlijk vruchtbaarder wordt. Om zaden te kunnen kopen voor dit product hebben wij een startbedrag ter beschikking gesteld.
Lees verder:
- Blog 10 februari 2014: Plantjes van aardnoten beginnen goed te groeien
- Blog 20 oktober 2014: Groundnuts project zeer succesvol