Gert Gerbrands

Mijn naam is Gert Gerbrands, ben in Arnhem geboren en getogen en woon sinds 1976 in Ede. Na mijn HBS opleiding ben ik als hospitaal soldaat in militaire dienst geweest en erna in 1976 als fysiotherapeut afgestudeerd en werk gevonden in Ede. In 1972 zijn mijn vrouw Liesbeth en ik getrouwd, mochten twee zoons en een dochter ons gezin verrijken en zijn nu Oma en Opa van alweer drie kleinkinderen. In 1981 heb ik ook de studie Manuele Therapie in Utrecht afgerond en heb sinds 1987 als fysiotherapeut/ manueel therapeut o.a. in het Medisch Centrum Maandereng te Ede gewerkt. Dit gezondheid centrum mocht ik in 1984 als kartrekker en ondernemer samen met twee artsen en een tandarts opbouwen. Na ca. 35 werkzame jaren heb ik in 2011 de praktijk overgedragen aan mijn collega’s en ben met pensioen gegaan. In die werkzame praktijkperiode ben ik jaren lang bestuurslid geweest van Het Regionaal Genootschap Fysiotherapie. Was destijds secretaris en onderhandelaar met Zorgverzekeraars voor onze beroepsgroep. Na mijn pensioen ben ik in het Pastoraal team van onze Gereformeerde Beatrix Wijkgemeente begonnen als pastoraal bezoeker. Tevens ben ik sinds 2011 schuldhulp maatje geworden om mensen in Ede te ondersteunen als ze in de schuld hulpverlening terecht zijn gekomen. Omdat mijn gezondheid dat nog steeds toeliet heb ik me in 2016 opgegeven om met 31 andere leden van onze kerk mee te gaan naar Malawi. Er moest daar een gezondheidskliniek worden afgebouwd. De reis en het verblijf in Kakwale, onder begeleiding van World Servants, werd een groot succes. Zowel voor de groep als voor mij persoonlijk. De mensen waren er, ondanks hun armoede, tevreden, open en vriendelijk. En dat heeft zo’n indruk gemaakt dat ik vanuit het bestuur van St. Hulp aan Malawi graag wil meewerken aan de doelstellingen van deze Stichting.