• IBAN NL20 RABO 0317231405
  • info@hulpaanmalawi.nl
  • kvk: 54890942

Realisering kraamkliniek in Chamama


Een belangrijk project waar de Stichting Hulp aan Malawi zich de komende tijd mee bezig zal houden is de bouw en inrichting van een kraamkliniek in Chamama, in het district Kasungu. De kliniek zal in een dringende behoefte voorzien, want nu moeten zwangere vrouwen in deze regio nog minimaal 30 km lopen om een kraamkliniek te bereiken. De kraamkliniek zal worden gebouwd naast een bestaande kleine kliniek (huisartsenpost) waar we in november 2022 ook thuiszorg zijn gestart. De komende maanden zullen we de plannen en de begroting voor de kraamkliniek verder uitwerken. Eind 2023 en in 2024 zullen er gerichte geldwervingsacties zijn om de bouw en inrichting van de kliniek mogelijk te maken. Van 2 tot en met 19 november 2023 gaan Jan Meijering en Marleen Luiten weer naar Malawi met o.a. de bedoeling om dit project verder voor te bereiden. Via de blogs op deze website kunt u de reis van Jan en Marleen volgen.

We hebben een nieuwe website!

 

www.hulpaanmalawi.nl

 

Blog's

Hulp aan Malawi

Malawi staat vooral bekend als één van de meest vriendelijke en veiligste landen van Afrika. Het wordt dan ook 'the warm heart of Africa' genoemd. Maar daarnaast is Malawi één van de armste landen van de wereld, waar meer dan 65% van de bevolking onder de armoedegrens leeft.

Lees op deze website wat Stichting Hulp aan Malawi doet om het land verder te helpen.

Cookies accepteren View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Stichting Hulp aan Malawi verstrekt, zal voorgenoemde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Stichting Hulp aan Malawi zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. Stichting Hulp aan Malawi handelt altijd in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Hieronder een aantal verwerkingsactiviteiten waar de Wederpartij mee te maken kan krijgen:De Wederpartij heeft bij en na het doorgeven van persoonsgegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres, naam en adres) het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering.
  • De website van Stichting Hulp aan Malawi kan gebruiksgegevens van de Wederpartij verzamelen door middel van cookies.
  • De middels cookies verzamelde informatie kan worden gebruikt voor functionele en analytische doeleinden.
  • Bij het verzamelen van persoonsgegevens deelt Stichting Hulp aan Malawi geen informatie met derde partijen. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsplicht of het afhandelen van een aanvraag of klacht.
  • Naast het delen van persoonsgegevens is het Stichting Hulp aan Malawi niet toegestaan om de informatie van de Wederpartij uit te lenen, verhuren, verkopen, toevoegen aan publieke registers of op andere wijze openbaar te maken.
  • Stichting Hulp aan Malawi gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend voor specifieke en noodzakelijke doeleinden.
  • De opslag van persoonsgegevens of gebruiksgegevens duurt niet langer dan dat nodig is voor deze doeleinden.
Wanneer de Wederpartij een klacht wil indienen omtrent de persoonsgegevens, dan is de Wederpartij altijd gerechtigd om deze klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in te dienen. De AP is verplicht om een dergelijke klacht in behandeling te nemen. Als blijkt, op grond van wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, dat Stichting Hulp aan Malawi de persoonsgegevens aan derden verstrekt en Stichting Hulp aan Malawi zich niet kan beroepen op wettelijke, dan wel door een bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stichting Hulp aan Malawi niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor ontstaat. Bij het achterlaten van persoonsgegevens gaat de Wederpartij akkoord met het gebruik van deze informatie voor statistisch onderzoek of benaderingen voor klanttevredenheidsonderzoeken. De Wederpartij kan kenbaar maken dat hij/zij niet voor een dergelijk onderzoek benadert wil worden. Vragen en feedback Stichting Hulp aan Malawi monitort en controleert regelmatig of zij nog aan het privacybeleid voldoet. Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op.
Save settings
Cookies settings