Blogs

De kliniek is nu echt bijna klaar. Wil je ons helpen met de laatste loodjes?

De afronding van de kliniek in Kakwale heeft - na het World Servants project in 2016 - best heel wat voeten in de aarde gehad.

Als bestuur van de Stichting Hulp aan Malawi hebben we daar heel veel tijd, energie en geld in gestopt.
Het is zeker de moeite waard geweest, want de ingebruikneming van de kliniek is nu wel heel dichtbij.
Het geld dat in 2015/2016 is bijeengebracht  is  ruim voldoende geweest voor de bouw van de kliniek en ook nog wel voor de afrondende werkzaamheden daarna.

Maar nu is dat budget toch echt wel opgesouppeerd en worden we hier geconfronteerd met kosten voor nog niet afgewerkte zaken en met onverwachte extra kosten voor beveiliging van de opslag en uitgifte van medicijnen.

Spreekt ons werk je aan en wil je ons werk ondersteunen? Doneer dan eenvoudig via onderstaande button.

Dankzij jouw steun krijgen 22.000 mensen in de regio Kawale toegang tot medische zorg.