Blogs

Landbouw (irrigatie) projecten in Rumphi erg succesvol

Landbouw (irrigatie) projecten in Rumphi erg succesvol
- 11 april 2019 - Het landbouwproject volgens de methode 'Foundation for Farming'(biologische landbouw) met 30 boeren in Rumphi (noord Malawi) loopt erg goed. De afgelopen 2 dagen hebben we bezoeken gebracht aan de boeren die met microkrediet (zonder rente) hun grondstukken hebben verbouwd met mais.

De boeren zijn in staat gebleken om uit de oogst een terugbetaling te doen in de vorm van een hoeveelheid mais. Irrigatie geeft de mogelijkheid om 3 oogsten per jaar te hebben in plaats van 1 oogst in de regentijd. Dit betekent dat men voedselzekerheid heeft. De gezinnen van deze boeren hebben voor het eerst in jaren het hele jaar te eten gehad. Binnen 2 jaar is het microkrediet terugbetaald en kunnen ze op eigen benen staan. In het gesprek dat we met de boeren hadden uitten ze hun dankbaarheid door het opvoeren van een stukje ‘drama’. Zeer ontroerend! De Malawiaan Peter Chihana, die hoofdonderwijzer is, begeleidt dit project. We zijn ook op zijn school geweest waar de leerlingen al tijdens hun middelbare schooltijd wordt geleerd hoe je biologische landbouw beoefent en je je zelfredzaamheid kunt vergroten door slimme landbouwtechnieken en irrigatie toepassing. We overwegen als stichting een demonstratieproject op die school te gaan ondersteunen. Bij aankomst op de school werden we verrast door het optreden van een dansgroep. Geweldig!