Blogs

Nieuwe reis naar Malawi

Nieuwe reis naar Malawi
- 6 maart 2019 - Op 1 april vertrekken Marleen Luiten en Jan Meijering naar Malawi om de thuiszorg rond de kliniek in Kakwale voor te bereiden en zal er ook onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden om in de komende jaren een andere kliniek te openen.

Nu de kliniek volop draait is de tijd aangebroken om te kijken hoe de thuiszorg kan worden georganiseerd. Er is veel onzichtbaar leed in de vele hutjes in Kakwale en omgeving. Mensen die niet in staat zijn om naar de kliniek af te reizen omdat ze te ziek zijn. Thuiszorg kan daar een uitkomst zijn. Om dat te organiseren moeten er afspraken worden gemaakt met (o.m.) de District Health Officer van het district. We hebben hem in september al een bezoek gebracht. Marleen heeft hem toen uitgebreid gesproken over thuiszorg en hij was erg enthousiast. Er moeten echter wel verpleegkundigen worden aangesteld, er zal ook (fiets) vervoer moeten worden geregeld, en een goed registratiesysteem worden opgezet. Een grote klus die nu moet worden voorbereid.

De stichting onderzoekt tevens de mogelijkheden om een andere kliniek in Malawi te helpen. Helaas komt het voor dat klinieken worden gebouwd, maar niet tot afronding komen, waardoor veel geld wordt verspild, en nog erger, de bevolking ter plaatse geen toegang krijgt tot de beloofde gezondheidszorg met alle gevolgen van dien. Onze stichting heeft bewezen dat we in staat zijn om de bevolking echt te helpen door, met veel inspanning en intensief overleg met stakeholders, te zorgen dat projecten ook echt van de grond komen.