Blogs

Veel belangstelling voor thuiszorg rond kliniek in Kakwale

Veel belangstelling voor thuiszorg rond kliniek in Kakwale
- 7 april 2019 - De afgelopen dagen hebben we gesprekken gevoerd met de overheid om thuiszorg in Kakwale in Malawi op te zetten. Er is steun nodig van de overheid en ook moet de gemeenschap het belang ervan inzien.

Er is veel leed in de hutjes die verspreid staan over een groot gebied in Kakwale. Mensen kunnen lang niet altijd naar een kliniek komen omdat ze vele kilometers moeten lopen. De oproep aan de chiefs van alle dorpjes om vrijwilligers aan te melden leverde een onverwacht grote response op. Er kwamen meer dan 140 mensen op de bijeenkomst af die we zaterdagmorgen organiseerde. Marleen legde met verve het concept uit van thuiszorg, dat ze ook hanteert bij Buurtzorg Nederland. Er meldden zich 68 vrijwilligers aan. Geweldig! Het vergt nog veel werk om de organisatie hiervan op te zetten, met onder meer trainingen die gegeven moeten worden. Ook zullen er door de overheid verpleegkundigen moeten worden aangesteld. De aanwezige DHO (District Health Officer) zegde toe dat op korte termijn een verpleegkundige in Kakwale gaat starten. Tot zover zijn we heel blij met het verloop van de voorbereidingen voor thuiszorg, die we zo mogelijk in oktober zouden willen starten.