Blogs

Voortgang home based care

Voortgang home based care
Tijdens ons verblijf in Kakwale hebben we met de Districts Health Officer gesproken over het idee om in de regio Kakwale een home based care project (buurt-/thuiszorg) op te zetten.

- december 2018 - Marleen Luiten, die in Nederland bij Buurtzorg werkt en die één van de zes deelnemers was van onze reis in september (en nu ook bestuurslid is van onze stichting), heeft toen uitgelegd hoe zo'n project zou kunnen werken en hoe de Stichting Majafonds (onderdeel van Buurtzorg) het kan ondersteunen. De District Health Officer bleek heel enthousiast te zijn om zoiets op te gaan zetten en beloofde zijn 'committment'. Ook tijdens verschillende bijeen-komsten en bezoekjes bleek er veel enthousiasme te zijn voor dit idee. En daarom heeft Marleen beslo-ten om verder uit te zoeken of home based care in Kakwale – in samenwerking met de Stichting Majafonds en onze Stichting Hulp aan Malawi - gerealiseerd kan worden. In november is Marleen alweer terug gekeerd naar Malawi. Daar heeft zij in de hoofdstad Lilongwe – samen met twee andere medewerkers van Buurtzorg – een netwerkbijeenkomst bijgewoond over home based care in Malawi. Er zijn ervaringen uitgewisseld met vertegenwoordigers van andere home based care projecten in Malawi die ook ondersteund worden door de Stichting Majafonds en er zijn bezoekjes afgelegd bij patiënten thuis. Gewapend met de opgedane kennis en de vele con-tacten die tijdens het symposium zijn opgedaan gaat Marleen nu een projectplan maken. Het bestuur van de Stichting Hulp aan Malawi heeft toegezegd te zullen participeren in dit project.