Foto's

Reis naar Malawi 27 april t/m 11 mei 2012

In maart 2012 hebben wij, Jan Meijering en Nico van Basten, de Stichting Hulp aan Malawi opgericht. Doel van deze stichting is om de levensomstandigheden en zelfredzaamheid van de allerarmsten in het midden van Malawi te verbeteren.

Van 27 april t/m 11 mei hebben wij een reis gemaakt naar Malawi om het meerjarige ontwikkelingshulpproject 'Hulp aan Malawi' op te starten en te introduceren bij de inwoners van de community Kakwale in het district Kasungu. We zijn twee weken onderweg geweest, waarvan negen dagen in de community Kakwale. In deze negen dagen hebben we gezien in wat voor armoede de inwoners van Kakwale leven, maar ook hoe vriendelijk ze zijn, hoe hard ze willen werken voor een betere toekomst. We hebben drie irrigatieproefprojecten met een totaal oppervlak van 12.000 m2 daadwerkelijk gestart. Ook hebben we andere methoden laten zien waarmee de levensomstandigheden kunnen worden verbeterd (olie persen uit zaden en noten, alternatieve kookmethodes, electriciteit door zonne-energie). Voor toepassing van deze methoden kunnen vervolgprojecten worden opgezet zodra er een goede opbrengst is gerealiseerd uit de irrigatieproefprojecten. Voor de uitvoering van het totale project hebben we afspraken met de inwoners van Kakwale op papier gezet in een Letter of Understanding, die is ondertekend door de twee belangrijkste mensen van de community. Niet onbelangrijk is dat wij voor ons totale project support hebben gekregen van alle voor dit project relevante autoriteiten. We hebben geborgd dat het project gemonitored en eventueel bijgestuurd wordt door Marcel Westdijk, die al vier jaar met zijn vrouw Mariska in Malawi woont en die ruime ervaring heeft met dit soort projecten. Hij komt hiervoor twee dagen per maand, samen met experts die de taal van de mensen spreken, naar Kakwale. Wij zijn ervan overtuigd dat de regelmatige aanwezigheid van Marcel en de experts een absolute voorwaarde is voor het welslagen van dit project.

Het werk van Marcel kost wel geld. Hij moet voor zijn bezoek aan Kakwale vele kilometers reizen en een kleine vergoeding voor de gebruikmaking van zijn diensten is redelijk. Wij hebben met Marcel afgesproken dat hij voorlopig voor een half jaar ons project gaat begeleiden. Daarna kijken we of er nog perioden aan kunnen worden toegevoegd. Het uiteindelijke doel is dat de mensen van Kakwale zonder begeleiding voor zich zelf kunnen zorgen.

De komende tijd gaan wij proberen fondsen te werven om de voortgang van het project en de zo noodzakelijke begeleiding mogelijk te maken.

Maakt het reisverslag en deze samenvatting indruk op u?
Wilt u meehelpen om de voortgang van het project en de absoluut noodzakelijke begeleiding mogelijk te maken?
Maak dan uw donatie over op NL 20 RABO 0317231405 van de Stichting Hulp aan Malawi in Ede.

Ons uitgangspunt is, dat 100% van de donaties rechtstreeks ten goede komt aan het project en dus aan de inwoners van Kakwale. Alle overheadkosten, inclusief de reis- en verblijfkosten naar en in Malawi betalen wij zelf.

De inwoners van Kakwale en hun kinderen verdienen uw steun!!